BEZPIECZNA INFORMACJA

Dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi Internetu, oraz jego coraz większej dostępności, ludzie zyskali autonomiczne i prawie nieograniczone narzędzie formy wyrażania własnego zdania i opinii, praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nic więc dziwnego że często to właśnie Internet jest dla Nas źródłem informacji z którego korzystamy w pierwszej kolejności. Jego powszechna dostępność, oraz ilość znajdujących się w nim obiegowych informacji, gwarantuje nam odpowiedź praktycznie na każde pytanie…
czy aby na pewno???

Niestety często charakter zamieszczanych w nim informacji, oraz częsta anonimowość ich autorów, niejednokrotnie może przynieść odwrotny skutek od zamierzonego.
Autorzy tego typu publikacji choć mogą działać w dobrej wierze, to jednak nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę lub kwalifikacje do zamieszczania porad lub sugestii w danej tematyce. Niestety siła dostępności informacji w sieci staje się przez to jej słabością, gdyż każda zamieszczona publikacja zostaje powszechnie udostępniona niezależnie od jej wartości merytorycznej i informacyjnej.

Tak więc, w wypadku pozyskiwanych przez Internet informacji wskazanym staje się przyjęcie zasady ograniczonego zaufania do wszelkich publikacji, których pochodzenie i intencje autora mogą budzić zastrzeżenia. Najskuteczniejszą metodą w takim wypadku jest analiza informacji pozyskanych z wielu niezależnych i pewnych źródeł, i wypracowanie w oparciu o nie własnej opinii na dany temat. Takie działanie w dużej mierze może uchronić nas przed niemiłymi konsekwencjami decyzji podjętych w oparciu o materiały lub porady znalezione w sieci.